برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : پنجشنبه ۹۹/۱۲/۷

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان

فرش ماشینی 1200 شانه کاشان با تراکم 3600 در طرح ها و رنگ های متنوع و کیفیت عالی و قیمت استثنائی
نمایش 1 تا 80 (از 377 محصول)
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هما

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هما 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120142
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120141
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120140
کد فرش : 1020120139
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120138
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنیل

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آنیل 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120137
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120189
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120188
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی 

3,700,000 تومان 3,500,000 تومان

کد فرش : H1020120187
کد فرش : H1020120186
کد فرش : H1020120185
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120184
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120183
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120182
کد فرش : H1020120181
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120180
کد فرش : H1020120179
کد فرش : H1020120178
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هانا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120136
فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح گلپری 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120135
فرش ماشینی 1200 شانه طرح فلورا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح فلورا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120134
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 101120133
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نارگل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نارگل 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120143
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120142
کد فرش : H1022120141
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120140
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120139
کد فرش : H1022120138
کد فرش : H1022120137
کد فرش : H1022120136
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بهار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بهار 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120135
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120132
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120131
کد فرش : 1020120130
فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح کرشمه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120129
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شکارگاه 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120128
فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح شاهچراغ 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120127
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلین

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلین 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120126
فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطنتی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح سلطنتی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120125
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ریزماهی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120124
فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح رسپینا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120123
کد فرش : 1020120122
فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح حوض نقره 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120121
فرش ماشینی 1200 شانه طرح جدید

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح جدید 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120120
فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح تبریز 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120119
فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح پریناز 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120118
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ ملک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120117
فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح باغ معلق 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120116
کد فرش : 1020120115
فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح افشان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120114
فرش ماشینی 1200 شانه طرح آریامهر

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح آریامهر 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1020120113
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120131
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120130
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120129
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جدید

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جدید 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120126
کد فرش : H1020120125
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120124
کد فرش : H1019120123
کد فرش : H1019120122
کد فرش : H1019120121
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120120
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120119
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح عولیا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح عولیا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120118
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپنتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپنتا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120117
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120116
کد فرش : H1019120115
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120114
کد فرش : H1019120113
کد فرش : H1019120112
فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح یونیک 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120112
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 4 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120111
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 3 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120110
فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح ورسا 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120109
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 2 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120108
فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح هالیدی 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120107
فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان

 فرش ماشینی 1200 شانه طرح مهرگان 

(جدید) 1,800,000 تومان

کد فرش : 1016120106

فرش های 1200 شانه یکی از جدید ترین تولیدات در صنعت فرش بافی ماشینی می باشند که به دلیل شانه و تراکم بالایی که دارند ، دارای ظرافت و ریز نقشی بالایی هستند . علاوه بر این ویژگی فرش 1200 شانه با تراکم 3600 از فشردگی و استحکام ریشه ها برخوردار می باشد که این می تواند گزینه مهمی در انتخاب یک فرش مرغوب باشد . امروزه به دلیل علایق متفاوت افراد در فرهنگ های مختلف ، انواع فرش 1200 شانه ماشینی با نقش و نگار های متفاوت و زیبا متناسب با سلیقه هر بوم و منطقه تولید و روانه بازار می شود . انواع طرح فرش 1200 شانه کاشان به دستان هنرمندانه بهترین طراحان ایرانی و کاشانی طراحی می شود . به دلیل تولید فرش ماشینی 1200 شانه با پیشرفته ترین تکنولوژی بافت روز دنیا مثل به روز ترین دستگاه بافنده شرکت وندوایل کشور بلژیک ، از الیاف سبک و نازکی مثل اکریلیک هیت ست شده در بافت این فرش درجه یک استفاده می شود . هم چنین این الیاف بافت تحت فرآیند هیت ست از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار می گردد . به دلیل تراکم بالای گره ها در شانه و تراکم از این محصول به عنوان فرش دستبافگونه نیز یاد می شود که این محصول نیز می تواند انتخابی باشد برای طرفداران فرش دستباف که هزینه خرید آن را ندارند . شرکت فرش کاشان با تولید انواع فرش ماشینی سنتی و مدرن توانسته است در صف تولید کنندگان بزرگ قرار بگیرد . از انواع تولیدات کارخانه فرش کاشان می توان از فرش 500 شانه ، فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه ، فرش 1200 شانه و فرش 1500 شانه ماشینی نام برد که با طرح های بسیار زیبا بازار بورس فرش ماشینی عرضه شده است .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه