برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : پنجشنبه ۹۹/۱۲/۷

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

فرش ماشینی 1200 شانه گل برجسته

تولید انواع فرش ماشینی1200شانه گل برجسته کاشان و عرضه فرش ماشینی گل برجسته از کارخانه فرش کاشان بدون واسطه و به صورت مستقیم
نمایش 1 تا 80 (از 234 محصول)
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120189
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح واگره 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120188
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هالیدی 

3,700,000 تومان 3,500,000 تومان

کد فرش : H1020120187
کد فرش : H1020120186
کد فرش : H1020120185
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120184
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120183
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120182
کد فرش : H1020120181
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح السا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120180
کد فرش : H1020120179
کد فرش : H1020120178
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نارگل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح نارگل 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120143
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح می گل 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120142
کد فرش : H1022120141
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120140
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورن 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120139
کد فرش : H1022120138
کد فرش : H1022120137
کد فرش : H1022120136
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بهار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح بهار 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1022120135
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح یزدان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120133
کد فرش : H1020120132
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح گلفام 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120131
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح صوفی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120130
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلوان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120129
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دایان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120128
کد فرش : H1020120127
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جدید

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح جدید 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1020120126
کد فرش : H1020120125
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح هانا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120124
کد فرش : H1019120123
کد فرش : H1019120122
کد فرش : H1019120121
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح کژال 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120120
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح فلورا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120119
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح عولیا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح عولیا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120118
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپنتا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپنتا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120117
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120116
کد فرش : H1019120115
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1019120114
کد فرش : H1019120113
کد فرش : H1019120112
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آذرخش 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1016120111
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح آرسس 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1016120110
کد فرش : H1016120109
کد فرش : H1016120108
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اطلسی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح اطلسی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1016120107
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح افشان 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1016120106
کد فرش : H1016120105
کد فرش : H1016120104
کد فرش : H1016120103
کد فرش : H1016120102
کد فرش : H1016120101
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پندار 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H1016120100
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح پیچک 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612099
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترانه 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612098
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنج 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612097
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ترنم 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612096
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تمنا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612095
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح تینا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612094
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ثنا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ثنا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612093
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612092
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 2

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح خشتی 2 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612091
کد فرش : H101612090
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلبر 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612089
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح دلسا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612088
کد فرش : H101612087
کد فرش : H101612086
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ساحل 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612085
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سپهر 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612084
فرش 1200 گل برجسته طرح سپهر 2

 فرش 1200 گل برجسته طرح سپهر 2 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612083
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح ستاره 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612082
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سروین 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612081
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سعادت

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سعادت 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612080
کد فرش : H101612079
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سلین 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612078
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورنا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح سورنا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612077
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شمس 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612076
فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیوا

 فرش 1200 شانه گل برجسته طرح شیوا 

(جدید) 1,850,000 تومان

کد فرش : H101612075

فرش 1200 گل برجسته یکی از جدید ترین تولیدات صنعت فرش است که با پیشرفت روز افزون صنایع ، تولید این فرش زیبا در روند خط تولید کارخانه های فرش ماشینی قرار گرفت . در بافت این محصول منحصر به فرد از دو نوع الیاف استفاده شده است تا بتوانند از این طریق برجستگی گل ها را در آن نمایان سازند . در هنگام تولید این محصول با دستگاه های بافندگی جدید ، فرش همانند دیگر محصولات تولید می شود و سپس قالی 1200 شانه ماشینی را تحت فرآیند حرارت و گرما قرار داده تا قسمت هایی که این الیاف مخصوص در بافت آن به کار رفته است را بتوانند به صورت برجسته نمایان سازند . از این مدل فرش های زیبا می توان در قسمت پذیرایی خانه یا مکان های لوکس استفاده نمود تا در خاص نمودن آن مکان نقش زیادی داشته باشد . برخی از افراد برای دکوراسیون لوکس و مدرن خود به دنبال فرشی جدید و زیبا و در عین حال مقاوم و با کیفیت هستند ، که ما به این دسته از افراد خرید فرش گل برجسته دستباف گونه را پیشنهاد می نماییم . با دیدن انواع طرح جدید فرش 1200 شانه گل برجسته در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان ، در انتخاب فرش مناسب برای پذیرایی و یا دکوراسیون لوکس خود راحت تر خواهید بود چرا که از این طریق می توانید طرح ها را با هم مقایسه نمایید تا بتوانید بهترین محصول را انتخاب و خرید نمایید . کارخانه فرش کاشان علاوه بر تولید فرش 1200 شانه 8 رنگ با تولید روز افزون فرش گل برجسته 1200 شانه توانسته است جوابگوی بسیاری از طرفداران این فرش نفیس باشد و از همین رو فروش عمده فرش گل برجسته 1200 شانه را جهت صادرات انجام می دهد. 

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه